top of page

הנדסת סאונד כנרת

המסלול המקיף והמקצועי ביותר

Thanks! Message sent.

השאר פרטים ונחזור אליך ...

מגמת הנדסת סאונד, במכללה הטכנולוגית כנרת, נמצאת מאז שנת 2000 בחזית

לימודי הסאונד בארץ, ובנתה לעצמה בשנים אלו מוניטין כמוסד לימודים מוביל בתחומו.

הלימודים במגמה מאפשרים לתלמיד לרכוש השכלה מקצועית בתחומי ההקלטה, ההגברה,

עריכת פסקול והנדסת האודיו, בתנאי לימוד אופטימליים.

 

לסטודנטים במגמה מוענקים כלי חשיבה תאורטיים ומיומנויות מעשיות המאפשרות להם

להשתלב בשורה הראשונה של אנשי המקצוע בתעשייה. במהלך שנתיים של לימודים

אינטנסיביים, נחשפים הסטודנטים למקצוע ייחודי שמשלב מדע מדויק ויצירתיות. פרט

לדרישות מה"ט הסטנדרטיות, מתבצעת הכשרה במגוון של תחומים המגבירים את יכולת

הלמידה העצמית של הסטודנטים, במטרה להכשירם להתמודדות עם התפתחויות

טכנולוגיות עתידיות. למגמה מתקנים מתקדמים ביותר ומערכת תמיכה, תרגול וסיוע נרחבת,

הכוללת גישה למתקנים לאחר שעות הלימודים.

העתיד שלך בעולם הסאונד 

bottom of page